Faglig viten

Når man som rytter skal ut og investere i en ny sal, kan det være noen punkter som er bra å kjenne på forhånd. Dette er for å skape en bedre forståelse for salens betydning i forhold til hesten, men også for deg som rytter å finne den rette salen, så ridningen blir optimal for både hest og rytter.

Valget av sal avhenger av flere faktorer, det er derfor viktig å finne den rette salen for både hest og rytter, i samarbeid med en salmaker.

Tilpassningen av salen har stor innflytelse på hestens muskulatur og bevegelsesfrihet, og det er hesteeierens ansvar å sørge for att hesten kan arbeide under de beste forutsettningene.
Stoppingen av salen er vesentlig ved tilpassningen, men hvor ofte salen skal stoppes om er en individuell sak.
Når hesten endrer seg i muskulaturen skal salen stoppes om, så hesten fortsatt har en optimalt tilpasset sal. Lytt til hesten i den daglige ridning, og reagerer hvis hesten endrer adferd.

Asymmetrisk muskulatur kan ikke alltid løses med tilpassning av salen. Som utgangspunkt stoppes en sadel alltid symmetrisk, så hesten ikke stagnerer i den asymmetriske muskulaturen. Men det kan være nødvendig å ta hjelp av en korreksjonspad i en periode, for å unndgå att salen ris skjev eller rytteren plasseres skjevt i salen. Dette skal dog kun brukes i en kortere periode til hesten har rettet seg opp igjen.

På enkelte hester kan salen gli frem, og legge seg på skuldrene. Her er det ikke alltid at en tilpassning kan løse problemet. Problemet kan komme av feil plassering av gjordstropper, hvelvede ribbein, eller rett og slett for godt hold. Gjordstropplasering kan i noen tilfeller endres, men om dette ikke er mulig kan det bli nødvendig å bytte sal.
Gjorden har også en vesentlig rolle, og det er viktig å finne en gjord med rett passform, som fordeler trykket optimalt.

Setets størrelse kontra hestens rygglengde skal harmonere. Salen må ikke forstyrre skuldrenes bevegelse eller ligge lengere bak enn 18. ribbein. Det frarådes å gå på kompremiss med dette, da hesten kan få trykkskader i muskulaturen eller andre skader grunnet feil tilpasset sal.
Får ikke rytteren plass i salen kan det evt. lykkes å finne en sal med et mer åpent sete, men hestens velbefinnende er viktigst og rytteren må stille seg kritisk til denne løsningen.

For at salen skal ligge rett på hesten, er det viktig at salbommen passer hesten optimalt. En kvalitetsbom er oppbyggd av trefinér med stålforsterkning (også kallt fjærstål), som stabiliserer bommen, men samtidig gir den fleksibiliteten som ønskes i en bom. Bommen skal passe til hestens ryggkurve på langs og på bredden bak skuldrene, så bommen ikke trykker hestens muskulatur.
 
 
 
 
 
 
 
Fagsalmakeren Norge ved Silje Sverkholt | Org.nr: 998681510 | 3175 Ramnes - Norge | Tlf.: 004790245830