Om Fagsalmakeren / Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Generellt

Ved kundebesøk er all omgang med hesten på eiers eget ansvar, og under salprøving har eier selv ansvar for allt utstyr.

For hvær hest lages det en journal, som inneholder relevante opplysninger for salmakeren. Her er det hesteeiers plikt, og eget ansvar, å gi relevant info, slik at salmakeren kan utføre jobben sin korrekt.
I journalen tas det mål av hesten, så hestens utvikling kan følges ved fremtidige besøk.

En hest/sal kan ikke vurderes ordentlig uten et kundebesøk. Dette er for å sikre et ordentlig arbeid.Reklamasjon

Reklamasjon skal skje innen 3 uker etter levering av tjenesten, og den skal skje pr.e-post.
Salmakeren vurderer deretter om reklamasjonen godkjennes.


Omstoppning og tilpassning.

Av forskjellige årsaker kan en hest endre seg raskt i muskulaturen. Salmakeren kan derfor ikke gi mer enn 2 måneders garanti på stoppningen.
Oppstår det sykdom, så hesten ikke kan brukes, kontakt da salmakeren med det samme, så vi kan avtale en ny garantifrist på stoppningen.

Ved full omstoppning gis det 2 måneders gratis justering av stoppningen, hvis kunden selv henvender seg til salmakeren.
Dette gjelder ikke toppstoppning, med mindre det faller inn under reklamasjon (se avsnitt om reklamasjon).
Heretter betraktes en justering av stoppningen som et nytt kundebesøk, og det betales for en toppstoppning.


Forbehold

Hesten er eierens ansvar, og eieren er selv ansvarlig for å følge med på hestens form, endring av musklatur og hold, og dermed holde et øye med salens passform.

Hvis hesten mangler muskulatur/hold, kan ikke salmakeren fortelle om det vil skje noen utvikling på lengre sikt. Salmakeren kan veilede etter eierens anvisninger om endring av muskulatur, men kan ikke gi en garanti for om dette vil skje etter utført arbeide.

Det er eierens eget valg, om denne vil følge salmakerens råd eller instruksjoner etter kundebesøket. Tar hesteeier andre valg enn anviste, er det på eget ansvar.

Hvis en opgave ikke kan løses på en måte som salmakeren går god for, kan salmakeren takke nei til oppdraget. Det betales for utført kundebesøk.

Salmakeren kan ikke fortelle rytteren hvordan denne skal føle sig tilpass i salen, det er en individuell bedømmelse, som rytteren skal foreta alene.
Fagsalmakeren Norge ved Silje Sverkholt | Org.nr: 998681510 | 3175 Ramnes - Norge | Tlf.: 004790245830