Om Fagsalmakeren / Priser

Priser

Kundebesøk: 600kr + kjøring (4,10 kr pr.km tur/retur) + moms
Avbestilling av kundebesøk skal skje minst ett døgn før avtalt besøk. Er fristen utløpt må besøket betales.
Det skal betales for kundebesøket selvom salmakeren ikke kan hjelpe, eller kunden ikke er enig i salmakerens vurdering.
Det regnes pr. hest.


Stopping av sal: 2300 kr. + moms
Dette er inkludert kundebesøkt, og eventuell justering/toppstopp innen to måneder.
(Kjøring kommer i tillegg)


Bytte av stropper: 300 kr pr. stropp + moms
Gjelder både korte og lange stropper.
Fagsalmakeren Norge ved Silje Sverkholt | Org.nr: 998681510 | 3175 Ramnes - Norge | Tlf.: 004790245830