Saler / Jeremy Rudge - Saler etter mål

Jeremy Rudge - Saler etter mål

Jeremy Rudge Saddlery er et lilte salmakeri i Walsall, England, som tilbyr "Made to Measure" saler, dvs. saler som er laget etter hestens mål.
Denne unike løsningen gir en sal som er designet optimalt til både hest og rytter og dermed tilbyr den beste tilpassning til hesten.

"Made to measure" salene tar høyde for hestens individuelle ryggform, og for hvær hest velger man ut den korrekte bom. Bommen er skjelettet, som salen er bygget på.
Det er viktig å forstå, at en sal aldri kan kompensere for en dårlig tilpasset bom, og det er derfor at bommen er den viktigste delen når det kommer til tilpassing til hesten.
Vurdering Av Hesten

Hester er veldig forskjellige. De varierer både i bredde, lengde, gjordtleie og ryggkurve – og det er på bakgrund av disse tingene, at det blir tatt mål til salen. Vi har utviklet bommer til forskjellige typer hest, og har derfor mulighet til å finne nettopp den bommen, som passer din hest, når vi bygger en sael til deg. Vi bygger saler innenfor stort sett alle disipliner, og også til store og grove hester, som det ofte er vanskelig å finne saler til.
Valg av bom.

Når bommen er plassert på hestens rygg, er det optimalt at bommen er konstruert sånn at den har tett kontakt med hele hestens ryggflate. Bommens koppjern skal følge hestens manke og skuldervinkel. Lengden og vinklen på bommens midje - den midterste, og smaleste delen av bommen - er avgjørende for om bommen passer til hestens ryggkurve, både på langs og på tvers av ryggen.
Når en korrekt bom er valgt, i forhold til hestens type og form, er kriteriene for å kunne bygge en sal med korrekt pasform, og dermed en høy yteevne oppnådd.
Bygges salen på en dårlig tilpasset bom, vil den dårlige tilpassningen overføres til den ferdige salens passform.
Passform.

Saler bygget etter prinsippet "Made to Measure" krever en salmakers ekspertise innenfor oppbyggning og tilpassning av salen. Målet er en sal som hviler på hestens bærende ryggmuskulatur - longissimus dorsi - med en tilstrekkelig bredde, som gir plass til ryggradens torntapper. Den korrekte passform maksimerer bæreevnen og fordeler rytterens vekt, jevnt over hele salens bæreflate.

En sal med korrekt passform har:

Et koppjern, som følger hestens manke og skulderkurve.
Et balansert sete, så rytteren kan sitte med korrekt innvirkning.
En korrekt passform på tvers over ryggen - bommens midje.
En korrekt passform på langs av ryggen - bommens kurve og lengde.

Resultatet er en sal som er like individuell, og unik, som deg og hesten din.
 
Fagsalmakeren Norge ved Silje Sverkholt | Org.nr: 998681510 | 3175 Ramnes - Norge | Tlf.: 004790245830